Προετοιμάζεται η Άλτερ Έγκο ΜΜΕ - Angels News

Πατήστε και Ακούστε Radio Angels

ANGELS NEWS

Προετοιμάζεται η Άλτερ Έγκο ΜΜΕ

Κινητικότητα στην Άλτερ Έγκο ΜΜΕ.Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας στις 28/12/2018 το μετοχικό κεφάλαιό της μειώθηκε κατά το ποσό των 7.862.500 με ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των 100 ευρώ στο ποσό των 75 ευρώ, προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Μετά τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 23.587.500 ευρώ και διαιρείται σε 314.500 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία 75 ευρώ η καθεμία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Νέα Κυκλοφορία "Με πάθος στο Αιγαίο" Φωτεινή Βασιλάκη - Θανάσης Περιστεράκης

Νέα Κυκλοφορία "Με πάθος στο Αιγαίο" Φωτεινή Βασιλάκη - Θανάσης Περιστεράκης